село Смиров дол

Село Смиров дол се намира в планински район. Селото е типично планинско село, разпокъсано на малки махали с по 4-5 къщи, което може би е най-големият му чар. Намира се в близост до град Земен на приблизително 12км..Граничещите с него села са с.Дивля и с.Калотинци

Монаси ще се заселят в Смиров дол

Монашеството ще се намира в махала Филипова на Смиров дол. Теренът е собственост на игуменът на Гигинския манастир Евгений Райков. Предвидено е исихастириото да е свободно стоящо в имота и да преминава от два на три етажа заради денивелацията на земята. В него ще има 8 монашески килии и 2 игуменарни.

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Земен за периода 01.07.-06.07.13 г.

Община Земен

 

На 01.07.2013 г. /09.00 – 15.30 ч/ - с. Блатешница

 

На 03.07.2013 г. /09.00 – 12.00 ч/ - с. Светля, с. Чепино, с. Мурено, с. Габров дол, с. Елов дол, 

 

с. Горна Врабча, с. Долна Врабча, с. Смиров дол

 

 

източник:ЧЕЗ

ЧЕЗ планира прекъсвания на електрозахранването в община Земен за периода 11.02.-15.02.2013 г.

Община Земен

 

На 13.02.2013 г. /08.45 – 09.30 ч и 11.45 – 12.30 ч/ - с. Падине, с. Елов дол, с. Горна Врабча, с. Мурено, с. Смиров дол, с. Калотинци, с. Габров дол

 

На 13.02.2013 г. /09.00-12.00 ч/ - с. Долна Врабча

 

източник: ЧЕЗ

Разпространи съдържание