село Блатешница

Блатешница е село в Западна България. Намира се в община Земен, област Перник.

 

Отстои на 5 км югоизточно от гр. Земен и на 46 км югозападно от гр. Перник. Столицата София отстои на 81 км североизточно.

 

Намира се в полузатворена котловина в полите на Риша планина, която е част от Конявската планина. Надморската му височина е 772 м. Климатът попада под влиянието на нископланинския релеф и се характеризира със студени зими и топли лета. 

 

Автобусен транспорт го свързва с гр. Земен. Изградени са водопреносна и електропреносна мрежи.

 

Постоянното население наброява около 120 души.

 

Тук функционират кметско наместничество, магазин, читалище с библиотека и кръчма. Най-близките общопрактикуващ лекар, стоматолози и поликлиника са на територията на гр. Земен, където работят също детска градина и училище. В Перник има болница.

 

Църквата "Св. пророк Илия" в селото датира от 1870 г. 

 

Районът около селото е много приятен за разходки. Там могат да бъдат видени и няколко пещери, сред които Бълхарника (21 м), Дупчето (15 м), Мечето дупче (14 м), Стръмолница (14 м) и др. 

 

Културна забележителност, която може да посетите е Жабленският манастир "Св. Йоан Предтеча" (3 км).

 

Язовир Пчелина е на около 7 км и предлага отлични условия за почивка и практикуването на спортен и любителски риболов. Изградени са развлекателен комплекс с басейни и дискотека, както и места за лагеруване. 

 

Източници: http://bg.wikipedia.org http://zemen-bg.com