Природа

Водопад Полска Скакавица

Ако не сте идвали тук, задължително трябва да го направите. Ще се почувствате като изгубени в рая. Това е водопадът при село Полска Скакавица на едноименната река - десен приток на Струма в Земенското дефиле. Проломът започва от Земен и свършва при село Ръждавица 15 километра по на юг. Това е едно от най-дивите, слабонаселени и красиви места в България.

Земенският пролом

Проломът е разположен по поречието на река Струма.  Дълъг е 22 км  и започва югозападно от гр. Земен и завършва при с. Раждавица. На самото място реката е притисната от скалистите урви на Земенска планнина и рида Риша на Конявска планина.

Разпространи съдържание