Местни сурвакарски игри в селищата от Община Земен 13-14 Януари

1/. град Земен - НЧ "Светлина - 1924"
13.01.2012 г. - н.ч.: 18.00 ч.- запалване на ритуален огън, сурвакарски игри и обхождане на къщите в града
място: на площада в града
организира: кметство и НЧ "Светлина - 1924", гр. Земен
14.01.2012 г. - н.ч.: 08.00 ч..- обхождане на къщите в града от сур.група

организира: кметство и НЧ "Светлина - 1924", гр. Земен

2/. село Пещера - НЧ "Крюгер Николов - 1922 г."
13.01.2012 г. - н.ч.: 15.00 ч. - събиране на сур. група и гостува на с. Друган
място: на площада в селото
организира: кметство на с. Друган
14.01.2012 г. - н.ч.: 08.00 ч. до 12.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група
място: на площада в селището
организира: НЧ "Крюгер Николов - 1922 г."

3/. село Елов дол - НЧ "Светлина - 1929"
13.01.2012 г. - н.ч.: 16.30 ч. - събиране на групата
н.ч.: 19.00 ч. - запалване на ритуален огън
н.ч.: 20.00 ч. - гостуват сур. групи от с. Долна Секирна, с. Гигинци, с. Чепино и с. Беренде
н.ч.: 23.00 ч. - сур. група от с. Елов дол гостува на с. Сирищник
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ „Светлина - 1929 г."
14.01.2012 г. - н.ч. : 07.30 - 10.00 ч. - среща със сур. групи на с. Мурено, с. Горна Врабча и с. Падине
място: на площада в с. Елов дол
организира: кметство и НЧ „Светлина - 1929 г."

4/. село Габров дол - НЧ "Христо Ботев - 1928"
13.01.2012 г. - н.ч.: 21.30 ч.- представяне на сурвакарския обичай "Сурвакарска сватба"с участието на бабугерска група от село Полена ,общ. Благоевград и сур. група от Ноевци и танцова Формация "Майсторите на танца"
н.ч.: 23.00 ч. - запалване на ритуален огън и среща на трите маскарадни групи и сурвакарски игри.
място: на площада в селото
организира: кметство и сур. група при НЧ "Христо Ботев-"с.Габров дол
14.01.2012 г. - н.ч.: 10.00 ч. - 16.00 ч. - обхождане на къщите в селото от сур.група
място: на площада в селото
организира: кметство и сур. група при НЧ "Христо Ботев-"с.Габров дол

5/. село Дивля - НЧ "Надежда - 1898"
13.01.2012 г. - н.ч.: 19.00 ч. сурвакарски игри на площада и обхождане на къщите
в селото от сурвакарската група
място: на площада в селището
организира: кметство и НЧ "Надежда-1898", с. Дивля
14.01.2012 г. - н.ч.: 11.00 ч. - запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селището
организира: кметство и НЧ "Надежда-1898", с. Дивля

6/. село Горна Врабча - "Христо Смирненски - 1946"
13.01.2012 г. - н.ч.: 18.00 - 20.00 ч. - сурвакарски игри на площада и обхождане на къщите.
място: на площада в селището
организира: НЧ "Христо Смирненски - 1946" и кметство
14.01.2012 г. - н.ч.: 07.30 ч. - 10.00 ч.-. сурвакарски игри и гостуване на сур. група в с. Елов дол
място: на площада в с. Елов дол
организира: кметство и НЧ „Светлина - 1929 г."

7/. село Беренде - НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1945"
13.01.2012 г. - н.ч.: 18.00 ч. - сурвакарски игри на площада
н.ч.: 20.00 ч. - гостуване на сур. група в с. Елов дол
място: на площада в селището
организира: кметство и НЧ „Светлина - 1929 г."
14.01.2012 г. - не се разиграват сурвакарски игри
8/. Село Мурено - НЧ „Н. И. Вапцаров - 1949"
14.01.2012г. - н.ч.: 07.30 ч. - 10.00 ч. - гостуване на сур. група в с. Елов дол
място: на площада в с. Елов дол
организира: кметство и НЧ „Светлина - 1929 г."