Вече са ясни наградените от регионалния фолклорен фестивал за сватбена обредност, който се проведе в Пещера

В надпреварата се включиха  857 танцьори, певци и разказвачи. Фестивалът бе двудневен и се проведе в почивните дни на миналата седмица.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

На Областния управител на Област Перник:
НЧ „Иван Чаушки – 1934 г.”, село Логодаж, Общ. Благоевград, Обл. Благоевград
На Кмета на Община Земен:
НЧ „Просвета – 1927 г.”, село Добърско, Общ. Разлог, Обл. Благоевград
На Кмета на с. Пещера:
1. НЧ „Съгласие – 2007”, село Жабокрът, Общ. Кюстендил
2. Фолклорен ансамбъл при спортско дружество „Младост“ – гр. Босилеград,
Република Сърбия
На НЧ „Крюгер Николов – 1922 г.“ – с. Пешера:
НЧ „Христо Ботев – 1931”, село Говедарци, Общ. Самоков, Обл. София
На Бойка Георгиева – София:
НЧ „Методи Андонов – 1927 г.”, село Калище, Общ. Ковачевци, Обл. Перник

ПЛАКЕТИ (за групи):
I място
1. Група за автентичен фолклор „Калищенските баби” – НЧ „Методи
Андонов – 1927 г.”, село Калище, Община Ковачевци, Област Перник
2. Група за народни обичаи – НЧ „Климент Охридски – 1915 г.”, село Долни
Раковец, Община Радомир
3. Фолклорна певческа група „Славена” – НЧ „Лазо Стоянов – 1927 г.”,
село Косача, Община Ковачевци
4. Група за народни обичаи – НЧ „Лазо Стоянов – 1927 г.”, село Косача,
Община Ковачевци
5. Женска фолклорна певческа група „Веселие” и Пенсионерски клуб
„Светлина” – НЧ „Георги Димитров – 1928 г.”, село Ковачевци, Община
Ковачевци
6. Група за народни обичаи – НЧ „Евлоги Агайн – 1927 г.”, село Владимир,
Община Радомир, Област Перник
7. Вокална група „Земенски полъх” – НЧ „Светлина – 1924 г.”, гр. Земен,
Област Перник
8. Група за народни обичаи – НЧ „Напредък – 1915 г.”, село Стефаново,
Община Радомир, Област Перник
9. Вокална група „Кракра” – Пенсионерски клуб „Железничар”, град
Перник
10. Фолклорна група „Добърски баби” – възрастни, Женска певческа група
„Китка” и Детска фолклорна група „Айгидик” – НЧ „Просвета – 1927 г.”, село
Добърско, Община Разлог, Област Благоевград
11. Група за автентичен фолклор „Рельовските баби” – НЧ „Надежда – 1927
г.”, село Рельово, Община Самоков, Област София
12. Женска певческа група „Ярловски снахи” – НЧ „Св.св. Кирил и Методий
– 1928 г.”, село Ярлово, Общ. Самоков, Обл. София
13. Фолклорно певческо трио – Трендафила Иванова, Кула Любенова и
Спаска Чичанова – НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1928 г.”, село Ярлово, Общ.
Самоков, Обл. София
14. Женска певческа група „Иглика” – НЧ „Пробуда – 1920 г.”, село
Клисура, Община Самоков
15. Женска фолклорна певческа група – НЧ „Христо Ботев – 1940 г.”, село
Ярджиловци, Общ. Перник, Обл. Перник
16. Фолклорна група за народни обичаи – НЧ „Христо Ботев – 1940 г.”, село
Ярджиловци, Общ. Перник, Обл. Перник
17. Женска фолклорна певческа група – НЧ „Васил Левски – 1940 г.”, село
Маджаре, Общ. Самоков
18. Фолклорен ансамбъл при спортско дружество „Младост“ – гр.
Босилеград, Република Сърбия
19. Фолклорна певческа група – НЧ „Крюгер Николов – 1922 г.”, село
Пещера, Общ. Земен, Обл. Перник
20. Женска фолклорна група „Тавала” – НЧ „Христо Ботев – 1920 г.”, село
Таваличево, Общ. Кюстендил, Обл. Кюстендил
21. Женска фолклорна група „Славей” – НЧ „Съгласие – 2007”, село
Жабокрът, Общ. Кюстендил
22. Детска фолклорна група „Славейчета” – НЧ „Съгласие – 2007”, село
Жабокрът, Общ. Кюстендил
23. Мъжка фолклорна група „Струмски напеви“ – НЧ „Съгласие – 2007”,
село Жабокрът, Общ. Кюстендил
24. Женска певческа група – НЧ „Св. Паисий Хилендарски – 1927 г.”, село
Кралев дол, Общ. Перник
25. Школа по народни танци – НЧ „Отец Паисий – 1927 г.”, село Извор, Общ.
Радомир, Обл. Перник
26. Женска певческа група – Клуб на пенсионера „Струма”, град Перник,
Обл. Перник
27. Смесена група за автентичен фолклор – НЧ „Иван Чаушки – 1934 г.”,
село Логодаж, Общ. Благоевград, Обл. Благоевград
28. Женска певческа група „Райски гласове” – НЧ „Христо Ботев – 1926 г.”,
село Райово, Община Самоков
29. Младежки танцов състав „Палакарийче” – НЧ „Христо Ботев – 1926 г.”,
село Райово, Община Самоков
30. Фолклорна група за обичаи и народни песни – НЧ „Христо Ботев –
1931”, село Говедарци, Общ. Самоков, Обл. София
31. Фолклорен танцов клуб „Българско хоро” – НЧ „Пробуда – 1921 г.”,
село Доброславци, Общ. Нови Искър, Обл. София
32. Женска певческа група за автентичен фолклор – НЧ „Виделина – 1932
г.”, село Широки дол, Община Самоков
33. Танцов състав за автентичен фолклор – НЧ „Просвещение – 1870 г.“,
град Брезник, Община Брезник, Област Перник
34. Мъжка фолклорна група „Бистришки извори” – НЧ „Светлина – 1927 г.”,
село Бистрица, Общ. Дупница, Обл. Кюстендил
35. Детска фолклорна група „Бистришки славейчета” – НЧ „Светлина –
1927 г.”, село Бистрица, Общ. Дупница, Обл. Кюстендил
36. Група за автентичен фолклор – НЧ „Васил Левски – 1937 г.”, село Алино,
Община Самоков
37. Група за народни обичаи – НЧ „Васил Левски – 1937 г.”, село Алино,
Община Самоков
38. Фолклорно трио „Авлига“ – НЧ „ Пейо Кр. Яворов – 1978 г.“, град
Дупница, Общ. Дупница, Обл. Кюстендил
39. Мъжка фолклорна група „Росна китка” – НЧ „Михаил Дашин – 1911 г.”,
село Драгушиново, Общ. Самоков, Обл. София
40. Женска фолклорна група за народни обичаи – НЧ „Михаил Дашин –
1911 г.”, село Драгушиново, Общ. Самоков, Обл. София
41. Женска фолклорна група „Здраве” – НЧ „Отец Паисий – 1919 г.”, град
Сандански, Обл. Благоевград
42. Женска певческа група село Бели Искър, Община Самоков
43. Фолклорна певческа група – НЧ „Развитие – 1910 г.”, село Крайници,
Общ. Дупница, Обл. Кюстендил
44. Фолклорна група „Здравец” – Пенсионерски клуб „Кубрат Панев”, село
Соволяно, Община Кюстендил, Област Кюстендил
45. Оркестър „Веселина“, град Перник, Община Перник

II място

1. Женска певческа група „Калкашки ритми“ – НЧ „Данчо Иванов – 1927 г.“,
кв.“Калкас“, град Перник, Община Перник
2. Певческа група – Клуб на инвалида, село Шишковци, Община Кюстендил,
Област Кюстендил
3. Певческа група – Клуб на пенсионера и инвалида „Веселяци”, село
Драгичево, Община Перник
4. Танцова група „Иглика” – НЧ „Пробуда – 1920 г.”, село Клисура, Община
Самоков
5. Женска певческа група „Граово“ – НЧ „Васил Левски – 1968 г.“, село
Рударци, Община Перник, Обл. Перник
6. Фолклорна група „Настроение” – Пенсионерски клуб, село Ресилово,
Общ. Сапарева баня, Обл. Кюстендил
7. Фолклорна група „Германея” – НЧ „Просветен лъч – 1981 г.”, град
Сапарева баня, Община Кюстендил
8. Фолклорна група „Спасовица” – НЧ „Спасовица – 2008”, село
Николичевци, Общ. Кюстендил, Обл. Кюстендил
9. Танцов състав „Жива вода” – НЧ „Съгласие – 2007”, село Жабокрът, Общ.
Кюстендил
10. Женска певческа група – НЧ „ Христо Ботев – 1928 г.”, кв.”Върба”, град
Радомир, Община Радомир
11. Женска фолклорна певческа група – НЧ „Иво войвода – 1928 г.”, село
Долна Секирна, Общ. Брезник, Обл. Перник
12. Детска група за словесен фолклор – НЧ „Просвещение 1870 г.“, град
Брезник, Община Брезник, Област Перник
13. Женска фолклорна певческа група – НЧ „Отец Паисий – 1928 г.”, село
Витановци, Община Перник, Обл. Перник
14. Женска певческа група за автентичен фолклор – НЧ „Отец Паисий –
1910 г.”, село Доспей, Общ. Самоков, Обл. София
15. Женска фолклорна група – НЧ ” Светлина – 1927 г.”, село Бистрица ,
Общ. Дупница , Обл. Кюстендил
16. Дамска вокална група „Палитра“ – НЧ „Искра – 1960 г.“,кв. „Изток,
град Перник, Община Перник
17. Женска певческа фолклорна група – НЧ „Просвета – 1909 г.”, град
Батановци, община Перник, област Перник

III място

1. Женска фолклорна певческа група – НЧ „Климент Охридски – 1915 г.”,
село Долни Раковец, Община Радомир
2. Женска певческа група – НЧ ”Пробуда – 1935 г.”, кв.”Бела вода”, град
Перник , общ. Перник

МЕДАЛИ (за индивидуални изпълнители, дуети, трио):
Златни медали
1. Спасиана Бисерова Ангелова – 11 г. – певица –НЧ ”Христо Ботев – 1961
г.”, село Люлин, Община Перник
2. Цвета Бойкова Страхилова – 11 г. – певица – НЧ „Пробуда – 1928 г.”,
село Богданов дол, Община Перник
3. Дует Лиляна Такова и Емилия Асенова – НЧ „Данчо Иванов – 1927 г.“,
кв.“Калкас“, град Перник, Община Перник
4. Иванка Георгиева Николова – певица – НЧ „Методи Андонов – 1927
г.”, село Калище, Община Ковачевци, Област Перник
5. Павлинка Асенова – певица – НЧ „Георги Димитров – 1928 г.”, село
Ковачевци, Община Ковачевци
6. Снежана Славева – певица – НЧ „Георги Димитров – 1928 г.”, село
Ковачевци, Община Ковачевци
7. Женски певчески дует Райка Доколенкова и Лида Таратупска – НЧ
„Евлоги Агайн – 1927 г.”, село Владимир, Община Радомир, Област Перник
8. Лида Таратупска – разказвачка – НЧ „Евлоги Агайн – 1927 г.”, село
Владимир, Община Радомир, Област Перник
9. Райка Доколенкова – разказвачка – НЧ „Евлоги Агайн – 1927 г.”, село
Владимир, Община Радомир, Област Перник
10. Методи Бачев – певец – НЧ „Напредък – 1915 г.”, село Стефаново,
Община Радомир, Област Перник
11. Тодор Лазаров – певец – НЧ „Напредък – 1915 г.”, село Стефаново,
Община Радомир, Област Перник
12. Гинка Николова – певица – НЧ „Напредък – 1915 г.”, село Стефаново,
Община Радомир, Област Перник
13. Марина Аврамова – певица – НЧ „Просвета – 1927 г.”, село Добърско,
Община Разлог, Област Благоевград
14. Иванка Попова – певица – НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1928 г.”, село
Ярлово, Общ. Самоков, Обл. София
15. Мария Шаламанова – НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1928 г.”, село
Ярлово, Общ. Самоков, Обл. София
16. Елена Любенова – певица – НЧ „Св.св.Кирил и Методий – 1928 г.”, село
Ярлово, Общ. Самоков, Обл. София
17. Женя Любомирова Мартинова – певица – НЧ „Христо Ботев – 1940 г.”,
село Ярджиловци, Общ. Перник, Обл. Перник
18. Симона Илиянова Здравкова – разказвачка – НЧ „Христо Ботев – 1940
г.”, село Ярджиловци, Общ. Перник, Обл. Перник
19. Станислава Георгиева Стойчева – певица – НЧ „Христо Ботев – 1940 г.”,
село Ярджиловци, Общ. Перник, Обл. Перник
20. Фолклорно дуо разказвачки – Видка Накева и Здравка Ангелова – НЧ
„Христо Ботев – 1940 г.”, село Ярджиловци, Общ. Перник, Обл. Перник
21. Моника Красимирова Миткова – певица – НЧ „Христо Ботев – 1940 г.”,
село Ярджиловци, Общ. Перник, Обл. Перник
22. Христина Добрева Викторова – разказвачка – НЧ „Христо Ботев – 1940
г.”, село Ярджиловци, Общ. Перник, Обл. Перник
23. Милка Александрова Михайлова – певица – НЧ „Христо Ботев – 1940
г.”, село Ярджиловци, Общ. Перник, Обл. Перник
24. Емилия Александрова Велинова – певица – НЧ „Васил Левски – 1968 г.“,
село Рударци, Община Перник, Обл. Перник
25. Зоя Мирчева Найденова – разказвачка – НЧ „Васил Левски – 1968 г.“,
село Рударци, Община Перник, Обл. Перник
26. Спаска Георгиева Борисова – певица – Пенсионерски клуб, село
Ресилово, Общ. Сапарева баня, Обл. Кюстендил
27. Димитър Лукарски – певец, град Радомир, Общ. Перник, Обл. Перник
28. Стела Пачева – певица, град София
29. Райка Тодорова – певица – НЧ „Крюгер Николов – 1922 г.”, село Пещера,
Общ. Земен, Обл. Перник
30. Верка Пеева – певица – НЧ „Христо Ботев – 1920 г.”, село Таваличево,
Общ. Кюстендил, Обл. Кюстендил
31. Женски певчески дует – Иванка Велинова и Соня Гонева – НЧ
„Спасовица – 2008”, село Николичевци, Общ. Кюстендил, Обл. Кюстендил
32. Василка Якимова – 89 г. – разказвачка – НЧ „Спасовица – 2008”, село
Николичевци, Общ. Кюстендил, Обл. Кюстендил
33. Цветанка Миланова – певица – НЧ „Съгласие – 2007”, село Жабокрът,
Общ. Кюстендил
34. Фолклорен певчески дует – Милена Стоименова и Севдалин Благоев –
НЧ „Съгласие – 2007”, село Жабокрът, Общ. Кюстендил
35. Женски певчески дует – Цветанка Миланова и Татяна Григорова – НЧ
„Съгласие – 2007”, село Жабокрът, Общ. Кюстендил
36. Севдалин Благоев – певец – НЧ „Съгласие – 2007”, село Жабокрът, Общ.
Кюстендил
37. Венцислав Воински – певец – НЧ „Съгласие – 2007”, село Жабокрът,
Общ. Кюстендил
38. Виктория Руменова- певица – НЧ „Св.Паисий Хилендарски – 1927 г.”,
село Кралев дол, Общ.Перник
39. Маргарита Руменова – певица – Музикална школа „Хармония“, град
Перник, Община Перник
40. Елена Сотирова – НЧ „ Христо Ботев – 1928 г.”, кв. „Върба”, град
Радомир, Община Радомир
41. Петър Рангелов Велев – разказвач – НЧ „Христо Ботев – 1928 г.”, село
Копаница, Общ. Радомир
42. Сватбен реквизит, Клуб „Традиция и съвременост” – НЧ „П. К. Яворов
– 1926 г.”, село Мещица, Общ. Перник, Обл. Перник
43. Дует Симка Дачева и Стефка Велинова – Клуб на пенсионера „Струма”,
град Перник, Обл. Перник
44. Тодорка Траянова – певица – НЧ „Светлина – Вердикал -1927 г.”, град
Банкя, Общ. Столична
45. Мъжки певчески дует – Красимир Кирилов и Милчо Павлов – НЧ
„Светлина – 1927 г.”, село Бистрица , Общ. Дупница , Обл. Кюстендил
46.Милчо Стоименов Павлов – певец – НЧ „Светлина – 1927 г.”, село
Бистрица , Общ. Дупница , Обл. Кюстендил
47. Женски певчески дует Елена Бошова и Йорданка Мухчинова – НЧ
„Светлина – 1927 г.”, село Бистрица , Общ. Дупница , Обл. Кюстендил
48. Мъжко фолклорно певческо трио – НЧ „Васил Левски – 1937 г.”, село
Алино, Община Самоков
49. Рени Христова – певица – НЧ „ Пейо Кр. Яворов – 1978 г.“, град
Дупница, Общ. Дупница, Обл. Кюстендил
50. Диана Градевска – НЧ „ Пейо Кр. Яворов – 1978 г.“, град Дупница,
Общ. Дупница, Обл. Кюстендил
51. Фолклорно певческо трио – Николина Манолева, Митра Софкина и
Параскева Кадийска – НЧ „Отец Паисий – 1919 г.”, град Сандански, Обл.
Благоевград
52. Фолклорен певчески дует – Ивана Иванова и Димитър Димитров – НЧ
„Развитие – 1910 г.”, село Крайници, Общ. Дупница, Обл. Кюстендил
53. Ивана Иванова – певица – НЧ „Развитие – 1910 г.”, село Крайници, Общ.
Дупница, Обл. Кюстендил
54. Димитър Димитров – певец – НЧ „Развитие – 1910 г.”, село Крайници,
Общ. Дупница, Обл. Кюстендил
55. Беатрис Иванова – певица при АНПТ „Граовска младост“ – ОК „Дворец
на културата”, град Перник, Общ. Перник
56. Виктория Оприкова – певица при АНПТ „Граовска младост“ – ОК
„Дворец на културата”, град Перник, Общ. Перник
57. Мариела Паласкова – певица при АНПТ „Граовска младост“ – ОК
„Дворец на културата”, град Перник, Общ. Перник
58. Виктория Миткова – певица при АНПТ „Граовска младост“ – ОК
„Дворец на културата”, град Перник, Общ. Перник
59. Евелин Веселинова – певица – НЧ „Просвета – 1909 г.”, град Батановци,
община Перник, област Перник
60. Теменужка Богданова – хумор – разказвачка – НЧ „Пробуда – 1935 г.”,
кв. „Бела вода”, град Перник , общ. Перник
61. Перунка Динева – певица – НЧ „Пробуда – 1935 г.”, кв. „Бела вода”,
град Перник , общ. Перник
62. Цветан Виденов – певец – НЧ „Пробуда – 1935 г.”, кв. „Бела вода”,
град Перник , общ. Перник

Сребърни медали
1. Ангел Стефанов Нотков – 64 г. – гайда – НЧ ”Христо Ботев – 1961 г.”,
село Люлин, Община Перник
2. Фолклорен певчески дует – Анжело Романов – 6 г. и Николета Николова
– 7 г. – НЧ ”Христо Ботев – 1961 г.”, село Люлин, Община Перник
3. Полина Павлова – певица – НЧ „Данчо Иванов – 1927 г.“, кв.“Калкас“, град
Перник, Община Перник
4. Марица Попова – певица – НЧ „Евлоги Агайн – 1927 г.”, село Владимир,
Община Радомир, Област Перник
5. Мария Калоянова – 4 г. – броилки – НЧ „Евлоги Агайн – 1927 г.”, село
Владимир, Община Радомир, Област Перник
6. Верка Динева – певица – Клуб на инвалида, село Шишковци, Община
Кюстендил, Област Кюстендил
7. Милчо Карпузов – певец – Клуб на инвалида, село Шишковци, Община
Кюстендил, Област Кюстендил
8. Анка Димитрова – Пенсионерски клуб „Никола Вучков”, кв.”Църква”,
град Перник
9. Величка Андреева – Пенсионерски клуб „Никола Вучков”, кв.”Църква”,
град Перник
10. Елена Петрова Попова – певица – Клуб на пенсионера и инвалида
„Веселяци”, село Драгичево, Община Перник
11. Люба Аначкова – разказвачка – НЧ „Наука – 1967 г.”, село Черна гора,
Общ. Перник, Обл. Перник
12. Ефка Филипова – певица – НЧ „Васил Левски – 1940 г.”, село Маджаре,
Общ. Самоков
13. Василка Боянова Несторова – певица – НЧ „Васил Левски – 1968 г.“,
село Рударци, Община Перник, Обл. Перник
14. Стилиян Александров – певец – НЧ „Васил Левски – 1968 г.“, село
Рударци, Община Перник, Обл. Перник
15. Евелина Маринова – певица– НЧ „Крюгер Николов – 1922 г.”, село
Пещера, Общ. Земен, Обл. Перник
16. Зорка Маринова Веселинова – певица – НЧ „Иво войвода – 1928 г.”,
село Долна Секирна, Общ. Брезник, Обл. Перник
17. Роза Станкова – певица – Пенсионерски клуб „Кубрат Панев”, село
Соволяно, Община Кюстендил, Област Кюстендил

Бронзови медали
1. Виктория Виделинова – 6 г. – певица – НЧ ”Христо Ботев – 1961 г.”,
село Люлин, Община Перник
2. Биляна Миткова Евгениева – 27 г. – певица – НЧ ”Христо Ботев – 1961
г.”, село Люлин, Община Перник
3. Венетка Спасова Велинова – певица – НЧ „Васил Левски – 1968 г.“, село
Рударци, Община Перник, Обл. Перник
4. Иванка Велинова – певица – НЧ „Спасовица – 2008”, дсело Николичевци,
Общ. Кюстендил, Обл. Кюстендил
5. Иванка Станоева Накова – певица – НЧ „Иво войвода – 1928 г.”, село
Долна Секирна, Общ. Брезник, Обл. Перник
6. Рая Радославова – певица – НЧ „Просвета – 1909 г.”, град Батановци,
община Перник, област Перник
7. Фолклорен певчески дует – Севда и Цветан Виденови – НЧ „Пробуда –
1935 г.”, кв. „Бела вода”, град Перник , общ. Перник
8. Мирослава Стефанова – певица – НЧ „Пробуда – 1935 г.”, кв. „Бела
вода”, град Перник , общ. Перник

 

 

 

 

http://mirogled.com/

Снимки