Прокуратурата в Перник е протестирала пред Апелативен съд- София присъдите по делото срещу кмета на Земен

 Димитър Сотиров бе изправен пред съда заедно с главния специалист ТСУ Земен Йорданка Димитрова за длъжностно престъпление. Магистратите в Перник обаче оправдаха градоначалника. Обвинението бе, че през 2009 година Сотиров разрешил незаконно укрепване на пътя „Земен – Земенски манастир“ .Изграждането на подпорните стени извършила фирма „Строй ЕМ“ ООД, която не била вписана в Централния професионален регистър на строителите и нямала право на такъв вид строителство. Освен това кметът не поискал от главния архитект на общината да издаде разрешение за строеж, не осигурил строителен и авторски надзор, не изискал изготвянето на констативни актове 15 и 16 и издаването на удостоверение от РДНСК за въвеждане в експлоатация, се казва още в обвинителния акт, според който на община Земен са нанесени вреди в размер на почти 198 724 лв. Подчинената му служителка Йорданка Димитрова пък застана пред магистратите затова, че е издала разрешение за строеж без да има право на това и без това да е поискано от кмета на общината. По същото дело, обвиняеми бяха Димитър Таирски и Емил Цветанов. За разлика от кмета и Димитрова, двамата получиха присъди от по една година лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок, заради това, че като представители на възложителя и инвеститора са съставили и подписали протокол, с който са приели за изпълнени неизвършени работи и са поучили неправомерно сумата от 6 226 лв.

Източник:  Градски вестник - Перник