Безработица и странство се състезават в Земенско

С по 5% са безработните и жителите в странство според кметът на общината. Тези в странство търсели работа предимно в Гърция, Испания и Италия като сезонни работници.

Безработицата също била около 5%, като под 100 души са назначени на работа по различни социални програми. Нормално било останалите да търсят препитания в други градове на страната. 

Това споделил кмета пред Мироглед. Той споделил също, че това е и основна причина за обезлюдяването на селата и на града.