Loading

Многовековното село Враня стена

При-все, че освен старинните монети намирани по градищата тук, най-старият писмен документ който познавах за селището бе тимарски регистър от 1572 година. Повече интуитивно усещах, че селото има много древна история. Това мое предположение се потвърждава от книгата на ирландския археолог Брендан Мак Конгал - "ПРАБЪЛГАРСКИЯТ МИТ", 2009, Пловдив. Там наред с Добруджа, Рим, Черна гора, Плиска, Планината Синай, Балчик, като отделна глава съществува и почти изоставеното от нас - село Враня стена. За да се разбере и осмисли онова което е написал ирландския археолог за нашето село е необходима историческа и научна подготовка.

Позволявам си да ви предложа главата за Враня стена от книгата - дори да не разберем напълно какво е искал да ни каже чужденеца за родното ни село, написаното ще засили нашата гордост.

Светозар Захариев